Weźmy na pamiątkę deszcz (Paimkim atminimui lietų)

Antologia wierszy Aliny Lassoty w jęz. polskim i litewskim. Ilustracje – Stanisław Plawgo. 60 stron
Alinos Lassotos eilėraščių antologija lenkų ir lietuvių kalbomis. Iliustracijos - Stanisław Plawgo. 60 psl.
3.99€